Có 31 tết (âm lịch) không?Nếu có thì năm nào?

7 respuestas

 • Âm lịch tức là nông lịch- lịch lấy theo tuần trăng và mặt trời.

  Tháng trong âm lịch tính theo chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất. Mặt trăng quay quanh trái đất hết 29 ngày và 1/4 ngày. Nên tính tháng người ta làm tròn lên là 30 ngày hoặc làm tròn xuống là 29 ngày.

  Từ đó suy ra không có tháng nào 31 ngày.

 • Không có 31 tết (âm lịch) bạn ơi! Théng Thiếu Thì đón Giao thừa ngày 29, còn théng ủ thì đón giao thừa đêm 30. không những tháng chạp trong âm lịng có ngày 31 mà tất cả cả tháng tháng tháng ềy. Tối đa mỗi tháng trong âm lịch chì có 30 ngày.

 • Trong âm lịch không có ngày 31

 • ko có dâu bạn.

 • ¡Chao prohibición!

  Theo tôi biết thì âm lịch chỉ có 29 hoặc 30 ngày chứ không bao giờ có ngày 31, nên sẽ không bao giờ có 31 tết cả.

  ¡Chúc bạn vui vẻ!

 • Không có.

 • co día ma hinh nhu la nam con ga` thi phai

LEER MAS   ¿Qué significa “soy modificado”?
Subir